Về chúng tôi

Công ty CP Vietnam Blockchain (VBC)

Công ty CP Vietnam Blockchain là công ty chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ Blockchain trong lĩnh vực Nông nghiệp, Sản xuất, Chuỗi cung ứng, Hậu cần, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Kinh tế chia sẻ, Dịch vụ công và Thành phố thông minh.

Đội ngũ kỹ sư có nền tảng chuyên sâu và vững chắc

Kinh nghiệm phát triển các giải pháp Blockchain

Mạng lưới liên kết đối tác Blockchain toàn cầu

Về chúng tôi

Công ty CP Vietnam Blockchain (VBC)

Công ty CP Vietnam Blockchain là công ty chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ Blockchain trong lĩnh vực Nông nghiệp, Sản xuất, Chuỗi cung ứng, Hậu cần, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Kinh tế chia sẻ, Dịch vụ công và Thành phố thông minh.

Đội ngũ kỹ sư Blockchain chuyên sâu

Kinh nghiệm phát triển các giải pháp Blockchain

Mạng lưới liên kết đối tác Blockchain toàn cầu

Chúng tôi hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Blockchain

Chúng tôi hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Blockchain

Đội ngũ chuyên gia Blockchain hàng đầu

Tiên phong trong áp dụng công nghệ Blockchain vào đời sống

Đội ngũ

Shumpei Takayama

Chairman

Shumpei Takayama

Chairman

Do Van Long

CEO

Do Van Long

CEO

Nguyen Duc Hiep

Project Manager

Nguyen Duc Hiep

Project Manager

Cao Hoang Hiep

Head of Legal

Cao Hoang Hiep

Head of Legal

He has many years of experience in the banking and finance sector and is one of the few legal experts with in-depth knowledge of blockchain

Pham Thuy Tien

Head of Marketing

Pham Thuy Tien

Head of Marketing

She achieved MBA at French Vietnamese Center of Management. She has 10 years experience working in Marketing for multinational companies

Ban cố vấn

Yuji Akaba

MANAGING DIRECTOR OF BREAKTHROUGH PARTNERS

Yuji Akaba

MANAGING DIRECTOR OF BREAKTHROUGH PARTNERS

Now works in venture management support, management reform of medium/large-scale enterprises, executives trainer, and new business creation.

Yusaku Mishima

IBL - CEO

Yusaku Mishima

IBL - CEO

Huynh Tuong Nguyen

ASSOC. PROF. DR.

Huynh Tuong Nguyen

ASSOC. PROF. DR.

Bui Trung Thanh

ASSOC. PROF. DR.

Bui Trung Thanh

ASSOC. PROF. DR.

Huynh Trung Hieu

ASSOC. PROF. DR.

Huynh Trung Hieu

ASSOC. PROF. DR.

Thoai Nam

ASSOC. PROF. DR.

Thoai Nam

ASSOC. PROF. DR.

Pham Hoang Anh

Dr.

Pham Hoang Anh

Dr.

Le Thanh Van

Dr.

Le Thanh Van

Dr.

Nguyen Duc Dung

Dr.

Nguyen Duc Dung

Dr.

Nguyen Van Hoa

Dr.

Nguyen Van Hoa

Dr.

Luu Quang Huan

MSc.

Luu Quang Huan

MSc.