Tuy chưa ước tính hậu quả chính xác nhất, nhưng rõ ràng đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết doanh nghiệp trên toàn thế giới. Mặc dù sự gián đoạn hiện tại có thể đưa ra những thách thức đối với ngành blockchain, nhưng nó cũng sẽ mở ra những cơ hội mới. Bằng cách cung cấp các giải pháp trợ giúp trong cuộc khủng hoảng và hồi phục sau Covid-19, blockchain có thể đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số sau khủng hoảng và giải quyết những vấn đề nổi bật trong hệ thống hiện tại.