About the project

  • Date: 07/06/2019
  • Client: Doanh nghiệp tư nhân Na Ni
  • Category:
  • Address: 22/65 Lê Lợi, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
- Miêu tả sản phẩm: 100% sản phẩm mật ong sạch Na Ni từ thiên nhiên, mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm mật ong chất lượng nhất. Luôn cam kết 3 không với khách hàng: Không nhiễm đường mía, Không nhiễm thuốc kháng sinh, Không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm mật ong sạch Na Ni đã được kiểm nghiệm và chứng nhận đạt tiêu chuẩn tốt cho người sử dụng. Sản phẩm đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2017. - Đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: Muốn chứng minh mật ong đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, doanh nghiệp phải kiểm tra các tiêu chí sau: 1. Kiểm tra bằng phương pháp phân tích đồng vị cacbon C13 xác định hàm lượng đường C4 (đường saccarozơ – đường từ cây mía) có trong mật ong. Lượng đường này phải nhỏ hơn 5%. 2. Kiểm tra hàm lượng cacbendazim (thuốc bảo vệ thức vật) có trong mật ong và phải nhỏ hơn 10 mcg/kg (microgam/kg tương đương với một phần tỷ - parts per billion – ppb). 3. Kiểm tra và không phát hiện 21 chất kháng sinh có trong mật ong. Mật ong sạch Na Ni đã kiểm tra vào ngày 26/04/2019 và đáp ứng tất cả các tiêu chí. Tham khảo chi tiết hình ảnh ở chứng nhận bên dưới.

Thông tin truy xuất sản phẩm mẫu: https://portal.agridential.vn/lookup/0000001000616#

en_USEN
viVI en_USEN