Agridential

Vietnam Blockchain Corporation Introducing the application of blockchain technology in finance “Trustless Credentials” in Fintech Challenge Vietnam 2019

Ho Chi Minh City, November 7, 2019 – Vietnam Blockchain Corporation (VBC) VBC introduced the application of blockchain technology in finance called Trustless Credentials in the Demo Day, on Fintech Challenge Vietnam (FCV) 2019 with the theme “Supporting digital transformation of credit institutions towards improving access to banking – financial services in Vietnam”. The competition was organized by the State Bank with the support of the Mekong Business Initiative MBI and funding from the Australian Government and the Asian Development Bank (ADB).

Mr. Do Van Long, Director of Vietnam Blockchain Corporation presented about Trustless Credential solution in finance

Trustless Credentials is a solution to verify credit records applying blockchain technology. Each customer is provided with an identification code, expressed in the form of QR code. All customer information, loan documents, insurance documents, payment history, repayment history are easily accessed personal information on smartphones and computers connected to the Internet. Information about the transaction process is presented transparently and clearly, making it easy to detect immediately if there is fraud or confusion.

In particular, thanks to Blockchain’s hard-to-edit and erase advantages, The information will become a reliable reconciliation to help borrowers and banks to verify accuracy and protect rights when an incident occurs. Financial transaction history stores safe and confidential. The data is stored in a decentralized manner and only the holder of the Secret Key is able to conduct legal transactions with its data as well as being allowed to send information to the blockchain nodes on the system. Blockchain will help speed up processing, reduce the complexity of paperwork and lower the cost of credit application processing.

Mr. Do Van Long, Director of Vietnam Blockchain Joint Stock Company shared, “Fintech is considered a trend of future banking transactions. Investment activities, cooperation with Fintech suppliers have been strongly promoted by banks around the world in recent years, and have become a trend taking place in Vietnam. Blockchain technology, with the ability to share transparent data information in real time, space-saving storage and high security will certainly be one of the indispensable technology applications in the strategic step of banks and Fintech organizations.

The FCV 2019 contest aims to encourage the development of financial technology, promote cooperation between the financial sector and technology solution providers to promote comprehensive financial development in Vietnam. Over two seasons, FCV has received the participation and enthusiastic support of the Fintech community at home and abroad. If the 2018 season, the number of applications registered is 141 companies, this year this number will increase to 208 companies from 28 countries around the world. The submissions this year focused on big data and data analysis using artificial intelligence, access to financial services and cybersecurity, which are considered to be the priority areas of the SBV. Selected Fintech startups present their solutions to an independent appraisal board.

Fintech companies participate in the Fintech Challenge Vietnam 2019 Contest

END

—–*—–

Vietnam Blockchain Corporation – VBC

Vietnam Blockchain Corporation (VBC) is a company providing solutions and services on blockchain technology for key areas such as Agriculture, Manufacturing, Supply Chain, Logistics, E-Commerce, Sharing Economics, Financial Technology, Public Services and Smart Cities

VBC aims to power Vietnam in becoming a Blockchain Country & Expert Hub. 

Contact Information

Vietnam Blockchain Corporation – VBC

Address: 5th Floor, Flemington Building, 182 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, HCMC

Hotline: (+84) 0377 887 403

Email: [email protected]

Website: http://vietnamblockchain.asia 

Representative: Mr. Do Van Long

General Director – Vietnam Blockchain Corporation

Regional Chief Strategy Officer – Infinity Blockchain Labs

Email: [email protected]

Phone: 0908444095

Agridential

Vietnam Blockchain Corporation giới thiệu ứng dụng công nghệ blockchain trong tài chính “Trustless Credentials” trong Fintech Challenge Vietnam 2019

TpHCM, Ngày 07 tháng 11 năm 2019 – Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC) giới thiệu về ứng dụng công nghệ blockchain trong tài chính mang tên Trustless Credentials trong Ngày trình diễn Giải pháp công nghệ (Demo Day), thuộc Cuộc thi Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam – Fintech Challenge Vietnam (FCV) 2019 với chủ đề  “Hỗ trợ chuyển đổi số của các TCTD hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng – tài chính tại Việt Nam”. Cuộc thi do Ngân hàng Nhà nước tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình Sáng kiến Kinh doanh Mê Kông (Mekong Business Initiative MBI) và quỹ tài trợ từ Chính phủ Australia và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Vietnam Blockchain Corporation trình bày về giải pháp Trustless Credential trong tài chính 

Trustless Credentials là giải pháp thẩm định hồ sơ tín dụng ứng dụng công nghệ blockchain. Mỗi khách hàng được cung cấp một mã số định danh, thể hiện dưới hình thức QR code. Tất cả các thông tin khách hàng, hồ sơ vay, hồ sơ bảo hiểm, lịch sử thanh toán, lịch sử trả nợ được dễ dàng truy xuất thông tin cá nhân trên điện thoại thông minh và máy tính có kết nối Internet. Thông tin quá trình giao dịch được thể hiện minh bạch, rõ ràng, giúp dễ dàng phát hiện ngay nếu có sự gian lận, nhầm lẫn.

Đặc biệt, nhờ vào ưu điểm khó có thể sửa, xóa của Blockchain, thông tin sẽ trở thành một bản đối chiếu đáng tin giúp người đi vay và ngân hàng xác minh độ chính xác cũng như bảo vệ quyền lợi khi có sự cố xảy ra. Lịch sử giao dịch tài chính lưu trữ an toàn, bảo mật. Dữ liệu được lưu trữ phi tập trung và chỉ có người giữ Khóa bí mật mới có thể thực hiện các giao dịch hợp pháp với dữ liệu của mình cũng như được phép gửi thông tin lên các nút blockchain trên trên hệ thống. Blockchain sẽ giúp tăng tốc độ xử lý, giảm tính phức tạp trong quy trình thủ tục giấy tờ và hạ chi phí cho khâu xét duyệt hồ sơ tín dụng.

Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain chia sẻ, “Fintech được coi là xu hướng giao dịch ngân hàng tương lai. Hoạt động đầu tư, hợp tác với các nhà cung cấp Fintech được các Ngân hàng trên thế giới thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm gần đây, và đã thành xu hướng diễn ra tại Việt Nam. Công nghệ blockchain, với khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian thực tế, tiết kiệm không gian lưu trữ và có tính bảo mật cao, chắc chắn sẽ là một trong những ứng dụng công nghệ không thể thiếu trong bước đi chiến lược của ngân hàng và các tổ chức Fintech.

Cuộc thi FCV 2019 nhằm khuyến khích sự phát triển của công nghệ tài chính, thúc đẩy hợp tác giữa khu vực tài chính và các nhà cung ứng giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam. Qua hai mùa tổ chức, FCV đón nhận sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng Fintech trong và ngoài nước. Nếu mùa năm 2018, số lượng hồ sơ đăng ký tham gia là 141 công ty thì năm nay con số này tăng tới 208 công ty đến từ 28 quốc gia trên thế giới. Các hồ sơ tham dự năm nay đều tập trung vào dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo, tiếp cận dịch vụ tài chính và an ninh mạng, đây được coi là những lĩnh vực ưu tiên của NHNN. Các Fintech startup được lựa chọn trình bày giải pháp của mình trước một hội đồng thẩm định độc lập.

Các công ty Fintech tham gia Cuộc thi Fintech Challenge Vietnam 2019

 

HẾT

—–*—–

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (Vietnam Blockchain Corporation – VBC)

Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (Vietnam Blockchain Corporation – VBC) là công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ về công nghệ blockchain phục vụ các lĩnh vực chủ chốt như Nông nghiệp, Sản xuất, Chuỗi cung ứng, Hậu cần, Thương mại Điện tử, Kinh tế chia sẻ, Công Nghệ Tài Chính, Dịch Vụ Công và Đô Thị Thông Minh.

VBC hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng các thành quả từ công nghệ Blockchain. 

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (Vietnam Blockchain Corporation – VBC)

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

Hotline: (+84) 0377 887 403

Email: [email protected]

Website: http://vietnamblockchain.asia 

Người đại diện: Ông Đỗ Văn Long

Giám Đốc – Vietnam Blockchain Corporation

Giám Đốc Chiến Lược Vùng – Infinity Blockchain Labs

Email: [email protected]

Phone: 0908444095

Agridential Vietnam Blockchain Corporation

Vietnam Blockchain Corporation chia sẻ về công nghệ blockchain trong tích luỹ thông tin theo chuỗi giá trị (Credentials) tại diễn đàn World Blockchain Forum Việt Nam

No Comments

TpHCM, Ngày 18 tháng 09 năm 2019 – Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC), thuộc Công ty Infinity Blockchain Labs, chia sẻ về ứng dụng mới của công nghệ blockchain trong lưu trữ thông tin tại Diễn đàn World Blockchain Forum Việt Nam.

Agridential

Vietnam Blockchain Corporation giới thiệu giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm bằng giải pháp Truy xuất nguồn gốc sử dụng công nghệ Blockchain

No Comments

Đà Nẵng, Ngày 03 tháng 08 năm 2019 – Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC), thuộc Công ty Infinity Blockchain Labs, giới thiệu công nghệ blockchain và ứng dụng của công nghệ này trong việc nâng cao giá trị sản phẩm, gia tăng cơ hội xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản Việt, trong hội thảo “Định hướng xuất khẩu, cơ hội và giải pháp cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế ngày nay”.

Agridential Vietnam Blockchain Corporation

Vietnam Blockchain Corporation vinh dự đạt giải thưởng World Blockchain Award-Asia 2019 tại diễn đàn World Blockchain Forum tại Singapore

No Comments

TpHCM, Ngày 24 tháng 06 năm 2019 – Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC), thuộc Công ty Infinity Blockchain Labs, tự hào nhận giải thưởng World Blockchain Award – Asia tại diễn đàn World Blockchain Forum. Diễn đàn kéo dài trong hai ngày, 22-23/06/2019 tại Singapore, thu hút hơn 4.000 khách tham dự.

Agridential Vietnam Blockchain Corporation

VBC Discusses Blockchain Opportunities for Vietnamese Startups

No Comments

June 7th, 2019Ho Chi Minh City, Vietnam – Vietnam Blockchain Corporation (VBC) and Infinity Blockchain Labs (IBL) discussed opportunities in blockchain technology for Vietnamese startups in a series of Smart Startup workshops in the era of technology 4.0. The seminar is within the framework of the fourth exhibition of telecommunications products and services Information Technology & Communications ICTCOMM 2019.  ICTCOMM 2019 is organized by the Vietnam Internet Association under the guidance of Ministry of Information and Communications, Ministry of Science and Technology, and Ministry of Industry and Trade from June 6th through June 8th, 2019, in Ho Chi Minh City.

Agridential Vietnam Blockchain Corporation

Cơ hội khởi nghiệp công nghệ blockchain cho các startup Việt

No Comments

TpHCM, Ngày 07 tháng 06 năm 2019 – Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain và Công ty Infinity Blockchain Labs chia sẻ cơ hội khởi nghiệp công nghệ blockchain cho các startup Việt trong chuỗi hội thảo Khởi nghiệp thông minh trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Hội thảo nằm trong khuôn khổ sự kiện triển lãm lần thứ tư về sản phẩm, dịch vụ viễn thông Công nghệ Thông tin & Truyền thông ICTCOMM 2019, được tổ chức bởi Hiệp Hội Internet Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Khoa học Công Nghệ và Bộ Công thương từ 06-08/06/2019 tại TpHCM.

Posts navigation

en_USEN
viVI en_USEN