Uncategorized

Vietnam Blockchain Corporation Honored in Top 10 Innovative Entrepreneurship Groups at I-Star Innovation & Entrepreneurship Award

Ho Chi Minh City, October 19, 2019 – Vietnam Blockchain Corporation (VBC) Honored in the Top 10 Innovative Entrepreneurship Groups I-Star Innovation & Entrepreneur Award, in the WHISE 2019 Week of Innovation and Entrepreneurship with Agridential value chain traceability. 

Representative of Vietnam Blockchain Corporation (VBC) (fourth from the left) receives the award of Top 10 Innovative Start-ups

The I-Star 2019 Innovation and Entrepreneurship Award honored 40 organizations and businesses that are active in the innovative startup ecosystem in Ho Chi Minh City. In particular, the Organizing Committee has awarded prizes to 12 typical units with 50 million / prize for 4 categories.

This annual event is hosted by the Ho Chi Minh City People’s Committee in collaboration with the Embassy of Finland in Vietnam. Department of Science and Technology of Ho Chi Minh City and Ho Chi Minh City Union work together. WHISE 2019 is an opportunity for managers and the startup community in Ho Chi Minh City revalue the results of innovation and start-up activities in 2019, from which there are grounds to continue advising the City on supporting policies to promote the creative startup ecosystem in Ho Chi Minh City activities are more effective and quality.

Participate in the “I-Star Innovation & Entrepreneurship” contest 2019,  VBC presented a solution for traceability of agricultural products along the value chain applying blockchain technology to agriculture to fundamentally improve the management, monitoring, production and processing of agricultural products through the value chain. The solution, called Agridential, is a value chain traceability solution based on the blockchain technology standard GS1. Traceability by blockchain technology helps consumers verify the quality of agricultural products; minimize fraud and risk in the supply chain thereby improving the reputation and brand value for true businesses in the market. The information is stored in a distributed manner, in multiple copies on the server community but ensuring privacy, not concentrated in one server, so the ability to forge is almost impossible. GS1 standard is a globally recognized standard and is also widely applied by Vietnam. Therefore, the application of GS1 standards in traceability of blockchain technology makes verification easier when exporting to major markets, contributing to increasing product value.

Agridential Solution Interface

The feasibility of the solution is demonstrated not only by technical tests but also through evaluation when applied on real products. Agridential has been successfully deployed for more than 20 agricultural products throughout the country, typically My Xuong and Dong Thap mangoes are exported to the US market.

Mr. Do Van Long, Director of Vietnam Blockchain Corporation shared, “We are very proud of the blockchain technology value chain traceability solution that was honored to be in the Top 10 Innovative Enterprises in the I-Star Innovation & Entrepreneurship Competition 2019. This is a testament to the relentless efforts of the staff and VBC’s commitment to sustainable development, to provide blockchain technology solutions for agriculture in particular and the country’s economy in general.”

According to the organizers, this year’s award will be awarded to 4 groups of subjects with a total of 12 awards. In which, each target group was selected to give 3 co-prizes including recognition certificate, souvenir cup of the Organizing Committee and bonuses. The list of evaluation groups and criteria include:

Group 1: Innovative start-up businesses: are small and medium-sized businesses established to implement business ideas on the basis of exploitation of intellectual property, technology, new business models and able to grow fast.Selection criteria: 1) Creativity; 2) Economic efficiency; 3) Social impact.

Group 2: Innovative solutions: new and creative ways to solve community problems. These solutions have been applied effectively in the City. Selection criteria: 1) Creativity; 2) Social impact

Group 3: Media works: are press works, a series of works, categories and special subjects of various types of journalism that have a positive impact on the community of innovative startups. Selection criteria: 1) Content depth; 2) Creativity; 3) Social impact.

Group 4: Organizations and individuals: are incubator organizations, organizations supporting innovation activities, angel investors, consultants,… Contributing positively to innovation activities and entrepreneurship. Selection criteria: through achievements devoted to the startup community of innovation.

Director of Ho Chi Minh City Department of Science and Technology Nguyen Viet Dung shared that the I-Star Award significantly contributed to promoting innovation and applying development research results to production and business, At the same time, building and spreading the spirit of innovation and entrepreneurship in all areas of the community, contributing to creating new breakthroughs for the sustainable growth of Ho Chi Minh City.

The week of Ho Chi Minh City’s innovation and entrepreneurship week, organized by the Ho Chi Minh City People’s Committee and the Embassy of Finland in Vietnam, takes place from October 15-19, with about 30 events on innovation and entrepreneurship.

END

—–*—–

Vietnam Blockchain Corporation – VBC

Vietnam Blockchain Corporation (VBC) is a technology company providing blockchain solutions and services in Agriculture, Manufacture, Supply Chain, Logistics, E-Commerce, Fintech, Sharing Economy, Public Services, and Smart City. VBC aims to power Vietnam in becoming a Blockchain Country & Expert Hub. VBC, formerly Vietnam Blockchain Country, is a subsidiary of Infinity Blockchain Labs (IBL)

Contact information

Vietnam Blockchain Corporation – VBC

Address: 5th Floor, Flemington Building, 182 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, TP. HCM

Hotline: (+84) 0377 887 403

Email: [email protected]

Website: http://vietnamblockchain.asia 

Representative: Mr. Do Van Long

Director – Vietnam Blockchain Corporation

Regional Chief Strategy Officer – Infinity Blockchain Labs

Email: [email protected]

Uncategorized

Vietnam Blockchain Corporation được vinh danh Top 10 nhóm Doanh nghiệp Khởi nghiệp sáng tạo tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp I-Star

TpHCM, Ngày 19 tháng 10 năm 2019 – Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC) được vinh danh Top 10 nhóm Doanh nghiệp Khởi nghiệp sáng tạo Giải thưởng Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp I-Star, trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp WHISE 2019 với ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản theo chuỗi giá trị Agridential. 

Đại diện công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC) (thứ tư từ trái sang) nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM I-Star 2019 đã vinh  danh 40 tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tích cực trong hệ sinh thái khởi  nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM. Trong đó, Ban tổ chức đã trao phần thưởng cho 12 đơn vị tiêu biểu với 50 triệu đồng/giải cho 4 hạng mục.

Sự kiện thường niên này do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối  hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam chủ trì. Sở KH&CN TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM phối hợp cùng thực hiện. WHISE 2019 là cơ hội hội để các nhà quản lý và cộng đồng khởi nghiệp  TPHCM cùng đánh giá lại kết quả của hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong năm 2019, từ đó có cơ sở để tiếp tục tham mưu cho Thành phố những chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo  TPHCM hoạt động có hiệu quả và chất lượng hơn.

Tham gia cuộc thi “Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp I-Star” 2019,  VBC đã trình bày giải pháp truy xuất nguồn gốc nông sản theo chuỗi giá trị áp dụng công nghệ blockchain vào nông nghiệp để cải thiện cơ bản khả năng quản lý, giám sát, sản xuất và chế biến nông sản thông qua chuỗi giá trị. Giải pháp có tên gọi Agridential, là giải pháp truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị dựa trên nền tảng công nghệ blockchain theo tiêu chuẩn GS1. Truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ blockchain giúp người tiêu dùng xác minh được chất lượng nông sản; hạn chế tối đa gian lận và rủi ro trong chuỗi cung ứng qua đó nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu cho những doanh nghiệp chân chính trên thị trường. Thông tin được lưu trữ phân tán, thành nhiều bản trên cộng đồng nhiều máy chủ nhưng đảm bảo tính riêng tư, chứ không tập trung ở một máy chủ nên khả năng giả mạo gần như là không thể. Chuẩn GS1 là tiêu chuẩn chung được công nhận trên toàn cầu và cũng được Việt Nam đang triển khai áp dụng rộng rãi. Do vậy, việc áp dụng tiêu chuẩn GS1 trong truy xuất nguồn gốc ứng dụng công nghệ blockchain giúp cho công tác kiểm định dễ dàng hơn khi xuất khẩu sang các thị trường lớn, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm.

Giao diện giải pháp Agridential

Tính khả thi của giải pháp được chứng minh không chỉ bằng những thử nghiệm về mặt kỹ thuật mà còn trải qua đánh giá khi áp dụng trên sản phẩm thực tiễn. Agridential đã được triển khai thành công cho hơn 20 sản phẩm nông nghiệp trong cả nước, tiêu biểu là xoài Mỹ Xương, Đồng Tháp xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain chia sẻ, “Chúng tôi rất tự hào giải pháp truy xuất nguồn gốc nông sản theo chuỗi giá trị áp dụng công nghệ blockchain đã vinh dự lọt vào Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Cuộc thi Đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp I-Star 2019. Đây là minh chứng cho các nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên và cam kết phát triển bền vững của VBC, nhằm cung cấp những giải pháp công nghệ blockchain phục vụ cho ngành nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế nước nhà nói chung.”

Theo Ban tổ chức, giải thưởng năm nay sẽ được trao cho 4 nhóm đối tượng với tổng số 12 giải thưởng. Trong đó, mỗi nhóm đối tượng được chọn trao 3 giải đồng hạng gồm: Giấy công nhận, Cúp lưu niệm của Ban tổ chức và tiền thưởng. Danh sách các nhóm và tiêu chí đánh giá bao gồm:

Nhóm 1: Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. Tiêu chí xét chọn: 1) Tính sáng tạo; 2) Hiệu quả kinh tế; 3) Tác động xã hội.

Nhóm 2: Giải pháp đổi mới sáng tạo: là cách thức mới, có tính sáng tạo được áp dụng nhằm giải quyết những vấn đề của cộng đồng. Những giải pháp này đã được áp dụng có hiệu quả trên địa bàn Thành phố. Tiêu chí xét chọn: 1) Tính sáng tạo; 2) Tác động xã hội

Nhóm 3: Tác phẩm truyền thông: là tác phẩm báo chí, loạt tác phẩm, chuyên mục, chuyên đề thuộc các loại hình báo chí có tác động tích cực đến cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tiêu chí xét chọn: 1) Chiều sâu nội dung; 2) Tính sáng tạo; 3) Tác động xã hội;

Nhóm 4: Tổ chức, cá nhân: là các tổ chức ươm tạo, tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư thiên thần, các chuyên gia tư vấn,… có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tiêu chí xét chọn: thông qua thành tích cống hiến cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Dũng, chia sẻ, Giải thưởng I-Star góp phần quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển vào sản xuất, kinh doanh, đồng thời xây dựng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực trong cộng đồng, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự tăng trưởng bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh do UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 15 – 19/10, với khoảng 30 sự kiện về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

HẾT

—–*—–

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (Vietnam Blockchain Corporation – VBC)

Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (Vietnam Blockchain Corporation – VBC) là công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ về công nghệ blockchain phục vụ các lĩnh vực chủ chốt như Nông nghiệp, Sản xuất, Chuỗi cung ứng, Hậu cần, Thương mại Điện tử, Kinh tế chia sẻ, Công Nghệ Tài Chính, Dịch Vụ Công và Đô Thị Thông Minh.

VBC hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng các thành quả từ công nghệ Blockchain. 

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (Vietnam Blockchain Corporation – VBC)

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP. HCM

Hotline: (+84) 0377 887 403

Email: [email protected]

Website: http://vietnamblockchain.asia 

Người đại diện: Ông Đỗ Văn Long – Giám Đốc

Email: [email protected]

Uncategorized

Vietnam Blockchain Corporation won the Best IoT Startup 2019 Award at Vietnam Rice Bowl Startup Award

Ho Chi Minh City, October 15, 2019 – Vietnam Blockchain Corporation (VBC), proudly received the “Best IoT Startup” 2019 award at the Vietnam Rice Bowl Startup Award 2019. 

Representative of Vietnam Blockchain Corporation was honored to receive the award 

The Rice Bowl Startup Award (RBSA), organized by Malaysia New Entrepreneur Entrepreneur Organization (myNEF), is the first annual award in Southeast Asia to honor innovative startups and innovative technology. The award aims to promote Southeast Asia to become a global center of innovation, catch up with the ever-growing technology race, and reflect ASEAN’s efforts in recognizing the contribution of startups to the realization of that goal.

With the aim of supporting development and bringing Vietnamese startups to opportunities in the region and the world, Project Office 844 has officially become RBSA’s Ambassador in Vietnam. The Vietnam Rice Bowl Award was held on October 15, 2019 in Ho Chi Minh City to select the winning team in the categories representing Vietnam to compete in the regional finals that are scheduled to take place in January 2020 at Kuala Lumpur, Malaysia. 

In 2019, with 212 entries registered in 12 categories (Startup of the year, Best New Startup, Best Startup IoT, Startup in Agriculture Technology – Best Food, Best Startup Fintech, Best Startup AI / Machine Learning, Best E-Commerce and Supply Chain Startup, Social Impact Startup, Best Startup Incubation or Acceleration Program, Founder of the year, Best coworking space, Favorite startup,) The jury selected 12 startups (one for each startup) in the final round of Southeast Asia, held in Malaysia.

Awarded as the best innovative IoT solution, Vietnam Blockchain Corporation is proud to bring technological solutions to the Vietnamese market and bring these solutions to solve problems in daily life. With this strategy, the company has contributed positively to the economy, environment, society and community.

The 12 best startups in Vietnam advance to the Southeast Asia finals

Mr. Do Van Long, Director of Vietnam Blockchain Corporation and a Regional Strategy Director, Infinity Blockchain Labs, shared, “We are proud to be a startup with excellent IoT solution honored in the Vietnam Rice Bowl Startup Award 2019. This is a testament to the relentless efforts of our staff and a comprehensive and sustainable development strategy to provide technology solutions for everyday life.”

Mr. Do Van Long also shared the achievements of Vietnam Blockchain Corporation in applying blockchain technology to life, particularly in agriculture, elections, and digital identifiers. The blockchain solutions being implemented in Vietnam are traceability of agricultural products along the value chain called “Agridential”, Smart Election “Smart Ballot” and Identify “Self-Sovereign Identity”.

VBC applies blockchain technology to agriculture to fundamentally improve its ability to manage, monitor, produce and process agricultural products through the value chain. One of VBC’s products, called Agridential, is a value chain traceability solution based on the blockchain technology standard GS1. Agridential has been successfully deployed for more than 20 agricultural products throughout the country, typically My Xuong and Dong Thap mangoes are exported to the US market.

Agridential Interface

Besides Agridential, VBC is researching and developing two more projects which are ‘Smart Ballot’ and ‘Self Sovereign Identity’. Smart Ballot of Vietnam Blockchain Corporation is the pioneer blockchain application of voting solutions to improve the traditional voting method. Smart Ballot makes the voting process simple, fast, accurate and free of any party manipulation. The solution keypoint is transparency of the voting process, which allows verification accurately of the results, while ensuring voting anonymous. On the other hand, the Self-Sovereign Identity solution that applies blockchain technology in digital identification to replace the traditional customer identification method by manual method is face-to-face meeting. With this solution, governments, banks and financial institutions can save time, money and manpower by building a transparent management system, safe and reliable to serve the community. Self-Sovereign Identity is being applied to the project “Blockchain solution to solve the problems of workers”. The project is cooperating with The Asian Foundation (TAF) and HMC Clean House Development Joint Stock Company (Jupviec), with the support of Bureau of Democracy, Human Rights and Labor-DRL. Blockchain technology will be applied to protect the rights and interests of workers and enhance the reputation of the project in supporting employees.

RBSA is the first annual award honoring startups with the application of thinking activities, innovative technologies from excellent startups and outstanding startup ecosystems in the Southeast Asia. Winners in the award categories will represent Vietnam to compete in the RBSA 2019 award program of the entire ASEAN region. Startups have to go through the first qualifier selected by Project 844 in the top 10 final for each category (July 25 – July 27) followed by the national public voting round (September 5 to September 18) and regional public voting round (4/11-4/12). Since the first year of organization in 2015, more than 3,000 Southeast Asian creative startups have been honored and recognized as the top national or regional leaders through nominations. Earlier, in 2018, Vietnam had 13 startups and 7 founders received the nomination of the award. According to the organizers, the total prize value awarded to businesses / organizations winning RBSA 2018 has received up to $ 1,091 million.

END

—–*—–

Vietnam Blockchain Corporation – VBC

Vietnam Blockchain Corporation (VBC) is a technology company providing blockchain solutions and services in Agriculture, Manufacture, Supply Chain, Logistics, E-Commerce, Fintech, Sharing Economy, Public Services, and Smart City. VBC aims to power Vietnam in becoming a Blockchain Country & Expert Hub. VBC, formerly Vietnam Blockchain Country, is a subsidiary of Infinity Blockchain Labs (IBL)

Contact information

Vietnam Blockchain Corporation – VBC

Address: 5th Floor, Flemington Building, 182 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, TP. HCM

Hotline: (+84) 0377 887 403

Email: [email protected]

Website: http://vietnamblockchain.asia 

Representative: Mr. Do Van Long

Director – Vietnam Blockchain Corporation

Regional Chief Strategy Officer – Infinity Blockchain Labs

Email: [email protected]

Uncategorized

Vietnam Blockchain Corporation đạt giải thưởng Best IOT Startup 2019 tại Vietnam Rice Bowl Startup Award

TpHCM, Ngày 15 tháng 10 năm 2019 – Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC), tự hào nhận giải “Best IoT Startup”  2019 tại Lễ trao giải Vietnam Rice Bowl Startup Award 2019. 

Đại diện Vietnam Blockchain Corporation vinh dự nhận giải thưởng 

Rice Bowl Startup Award (RBSA) được tổ chức bởi Tổ chức Doanh nhân Khởi nghiệp mới Malaysia (myNEF), là giải thưởng thường niên đầu tiên tại Đông Nam Á tôn vinh những startup đột phá, sử dụng công nghệ một cách sáng tạo. Giải thưởng hướng đến việc thúc đẩy khu vực Đông Nam Á trở thành một trung tâm toàn cầu của sự đổi mới, bắt kịp cuộc chạy đua công nghệ đang nóng lên từng ngày, đồng thời phản ánh những nỗ lực của ASEAN trong việc công nhận sự đóng góp của các startup vào quá trình thực hiện mục tiêu đó.

Với mục tiêu hỗ trợ phát triển và mang startup Việt Nam đến với các cơ hội trong khu vực và toàn thế giới, Văn phòng Đề án 844 đã chính thức trở thành Đại sứ tại Việt Nam của RBSA. Giải thưởng Vietnam Rice Bowl Award đã được tổ chức ngày 15/10/2019 tại TpHCM để chọn ra đội thắng cuộc ở các hạng mục đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết toàn khu vực dự kiến diễn ra vào tháng 1/2020 tại Kuala Lumpur, Malaysia. 

Năm 2019, với 212 hồ sơ đăng ký dự thi thuộc 12 hạng mục (Startup của năm, Startup mới xuất sắc nhất, Startup IoT xuất sắc nhất, Startup về Công nghệ Nông nghiệp – Thực phẩm xuất sắc nhất, Startup Fintech xuất sắc nhất, Startup AI/ Máy Học xuất sắc nhất, Startup về Thương mại điện tử và Chuỗi cung ứng xuất sắc nhất, Startup có ảnh hưởng xã hội, Chương trình ươm tạo hoặc tăng tốc khởi nghiệp xuất sắc nhất, Nhà sáng lập của năm, Không gian làm việc chung xuất sắc nhất, Startup được yêu thích nhất), Ban Giám khảo chọn được 12 startup (mỗi hạng mục một startup) vào vòng chung kết khu vực Đông Nam Á, được tổ chức tại Malaysia.

Được vinh là đơn vị có các giải pháp IOT sáng tạo xuất sắc nhất, Vietnam Blockchain Corporation tự hào đem đến các giải pháp công nghệ cho thị trường Việt Nam và đưa các giải pháp này vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. Với chiến lược này, công ty đã góp phần phát triển tích cực vào nền kinh tế, môi trường, xã hội và cộng đồng.

12 startup xuất sắc nhất Việt Nam tiến vào vòng chung kết Đông Nam Á

Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain và là Giám đốc chiến lược vùng, công ty Infinity Blockchain Labs, chia sẻ, “Chúng tôi rất tự hào là startup có giải pháp IOT xuất sắc được vinh danh trong giải thưởng Vietnam Rice Bowl Startup Award năm 2019. Đây là minh chứng cho các nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên và chiến lược phát triển bền vững, toàn diện nhằm cung cấp những giải pháp công nghệ ứng dụng trong đời sống hằng ngày.”

Ông Đỗ Văn Long cũng chia sẻ về các thành quả của Vietnam Blockchain Corporation trong việc áp dụng công nghệ blockchain vào đời sống, cụ thể là trong nông nghiệp, bầu cử, và định danh số. Các giải pháp blockchain đang được triển khai tại Việt Nam là truy xuất nguồn gốc nông sản theo chuỗi giá trị với tên gọi “Agridential”, Bầu cử thông minh “Smart Ballot” và Xác định danh tính “Self- Sovereign Identity”.

VBC áp dụng công nghệ blockchain vào nông nghiệp để cải thiện cơ bản khả năng quản lý, giám sát, sản xuất và chế biến nông sản thông qua chuỗi giá trị. Một trong những sản phẩm của VBC, mang tên Agridential, là một giải pháp truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị dựa trên nền tảng công nghệ blockchain theo tiêu chuẩn GS1. Agridential đã được triển khai thành công cho hơn 20 sản phẩm nông nghiệp trong cả nước, tiêu biểu là xoài Mỹ Xương, Đồng Tháp xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Giao diện Agridential

Bên cạnh Agridential, VBC đang nghiên cứu và phát triển thêm hai dự án nữa đó là ‘Smart Ballot” và ‘Chứng thực thông tin người dùng – Self Sovereign Identity’. Smart Ballot của công ty cổ phần Vietnam Blockchain là ứng dụng blockchain tiên phong về giải pháp bình chọn nhằm cải thiện phương thức bỏ phiếu truyền thống. Smart Ballot giúp quá trình bỏ phiếu trở nên đơn giản, nhanh chóng, chính xác và không bị thao túng bỏ bất cứ bên nào. Giải pháp Self- Sovereign Identity ứng dụng công nghệ blockchain trong việc nhận dạng kỹ thuật số để thay thế cách nhận dạng khách hàng truyền thống bằng phương pháp thủ công là gặp mặt trực tiếp. Với giải pháp này, chính phủ, ngân hàng và các tổ chức tài chính có thể tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nhân lực bằng cách xây dựng một hệ thống quản lý minh bạch, an toàn và đáng tin cậy để phục vụ cộng đồng. Self-Sovereign Identity đang được áp dụng vào dự án “Giải pháp blockchain nhằm giải quyết các vấn đề của người lao động”. Công nghệ blockchain sẽ được áp dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và nâng cao uy tín của dự án trong việc hỗ trợ người lao động.

RBSA là giải thưởng thường niên đầu tiên vinh danh những công ty khởi nghiệp có các hoạt động ứng dụng tư duy, công nghệ đổi mới sáng tạo từ các doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc và các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo nổi bật trong khu vực Đông Nam Á. Người thắng cuộc trong các hạng mục giải thưởng sẽ đại diện Việt Nam tham gia tranh tài trong chương trình giải thưởng RBSA 2019 của toàn khu vực ASEAN. Các startup phải trải qua vòng loại thứ nhất do Đề án 844 chọn lọc top 10 chung cuộc cho từng hạng mục (25/7 – 27/7) tiếp đến là vòng bình chọn công khai quốc gia (5/9-18/9) và vòng bình chọn công khai khu vực (4/11-4/12). Kể từ năm đầu tiên tổ chức 2015, hơn 3000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Đông Nam Á đã được vinh danh và công nhận top đầu quốc gia hoặc khu vực thông qua giải đề cử. Trước đó, năm 2018, Việt Nam đã có 13 startup và 7 nhà sáng lập nhận được đề cử của giải thưởng. Theo ban tổ chức, tổng trị giá giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp/ tổ chức chiến thắng RBSA 2018 đã nhận được lên đến 1.091 triệu USD

HẾT

—–*—–

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (Vietnam Blockchain Corporation – VBC)

Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (Vietnam Blockchain Corporation – VBC) là công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ về công nghệ blockchain phục vụ các lĩnh vực chủ chốt như Nông nghiệp, Sản xuất, Chuỗi cung ứng, Hậu cần, Thương mại Điện tử, Kinh tế chia sẻ, Công Nghệ Tài Chính, Dịch Vụ Công và Đô Thị Thông Minh.

VBC hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng các thành quả từ công nghệ Blockchain. 

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (Vietnam Blockchain Corporation – VBC)

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

Hotline: (+84) 0377 887 403

Email: [email protected]

Website: http://vietnamblockchain.asia 

Người đại diện: Ông Đỗ Văn Long

Giám Đốc – Vietnam Blockchain Corporation

Giám Đốc Chiến Lược Vùng – Infinity Blockchain Labs

Email: [email protected]

 

Vietnam Blockchain Corporation

Vietnam Blockchain Corporation won the title “Typical products and services of Ho Chi Minh City” in 2019

Ho Chi Minh City, October 12, 2019 – Vietnam Blockchain Corporation (VBC), proudly awarded the title of “Typical products and services of Ho Chi Minh City” in 2019 by the Ho Chi Minh City Business Association (HUBA). The ceremony was held on October 12, 2019 at Vinpearl Luxury Landmark 81 with the participation of more than 300 representatives of businesses, members of the Business Association and journalists.

Vietnam Blockchain Corporation

Vietnam Blockchain Corporation đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM” năm 2019

TpHCM, Ngày 12 tháng 10 năm 2019 – Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC), tự hào nhận giải thưởng danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM” năm 2019 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) công nhận. Lễ vinh danh được tổ chức ngày 12/10/2019 tại Vinpearl Luxury Landmark 81 với sự tham gia của hơn 300 đại diện các doanh nghiệp, các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp và phóng viên báo đài.

Vietnam Blockchain Corporation

Vietnam Blockchain Corporation chia sẻ về ứng dụng công nghệ blockchain trong minh bạch tài chính tại Hội nghị Block Plus III tại Việt Nam

No Comments

TpHCM, Ngày 15 tháng 09 năm 2019 – Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC), thuộc Công ty Infinity Blockchain Labs, chia sẻ về ứng dụng mới của công nghệ blockchain trong minh bạch tài chính tại Diễn đàn World Blockchain Forum Việt Nam. 

Posts navigation

en_USEN
viVI en_USEN