Vietnam Blockchain Corporation

Viet Nam Blockchain Corporation thảo luận với Hatch Global về giải pháp Blockchain trong việc chống lại đại dịch Covid-19

Tuy chưa ước tính hậu quả chính xác nhất, nhưng rõ ràng đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết doanh nghiệp trên toàn thế giới. Mặc dù sự gián đoạn hiện tại có thể đưa ra những thách thức đối với ngành blockchain, nhưng nó cũng sẽ mở ra những cơ hội mới. Bằng cách cung cấp các giải pháp trợ giúp trong cuộc khủng hoảng và hồi phục sau Covid-19, blockchain có thể đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số sau khủng hoảng và giải quyết những vấn đề nổi bật trong hệ thống hiện tại.

Vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, ông Đỗ Văn Long – Giám đốc điều hành của Vietnam Blockchain Corporation đã trình bày trong một cuộc thảo luận về các giải pháp Blockchain để chống lại COVID-19. Trong hội thảo này, VBC hi vọng sẽ giúp mọi người khám phá các chiều mới và giải quyết các tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế thông qua công nghệ blockchain.